กองทุนประกันสังคม จาก สำนักงานประกันสังคม (SSO) หรือ ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า ประกันสังคม ลงทุน ในหุ้น เข้าซื้อหุ้น LH ซึ่งเป็น หุ้น ไทย ใน ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ แล้วซื้อหุ้นแพง จนขาดทุน จริงหรือไม่ ซื้อหุ้นขาดทุน จริงหรือไม่ ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทบกับ เงินลงทุน สกุลเงิน เงินชดเชย เงินว่างงาน สวัสดิการ บำเหน็จ บำนาญ หรือไม่

กองทุนประกันสังคม ขาดทุน จริงหรือไม่

หลังจากเขียนบทความ “ประกันสังคม ขาดทุน? เงินหาย? .. สํานักงานประกันสังคม ได้รับผลกระทบอะไร?” เกี่ยวกับ ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม และ สำนักงานประกันสังคมไปก่อนหน้านี้

จนมีหลายคนแสดงความเห็นว่า แล้วที่ “กองทุนประกันสังคม ซื้อหุ้น LH แพง 10 กว่าบาท แล้วราคาหุ้นตกลงมามาก ซื้อแพงกว่าราคาตลาด จนขาดทุน” มีความเห็นว่าอย่างไร

แจมเพย์ จึงค้นหาข่าว และพบว่ามีข่าวลักษณะดังกล่าวจริง ใช้ชื่อบทความ “ประกันสังคม นิยมซื้อหุ้นแพง” จากเว็บไซต์นำเสนอข่าวเกี่ยวกับหุ้นรายหนึ่ง และหุ้นที่ถูกพูดถึง คือ หุ้น LH จาก บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และระบุว่า ซื้อในวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ราคา 10.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งซื้อแพงกว่าราคาตลาด

เอาล่ะ หากผู้อ่านไม่เชื่อสิ่งที่ สำนักงานประกันสังคมแถลง ไม่เชื่อข่าวที่สำนักงานฯ ออกมาให้ข้อมูลเอง หรือ เอกสารที่เผยแพร่อยู่บน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

.. แจมเพย์ เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเช่นกัน ด้วยสงสัยอยากได้คำตอบเหมือนกันกับทุกท่าน วันนี้แจมเพย์ จะมาสืบค้นข้อมูล และเล่าให้ได้อ่านกันเพลินๆ .. 

แล้ว กองทุนประกันสังคม ซื้อหุ้น LH แพง จริงหรือไม่ ขาดทุนหรือไม่ 

กองทุนประกันสังคม ขาดทุน หุ้น, สำนักงานประกันสังคม, ประกันสังคม, SSO, หุ้น, LH, Jampay

จากข้อมูลในเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แสดงข้อมูล แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) แสดงข้อมูลว่าวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีการได้มา ของ หุ้น LH จากรายงาน คือ 2 เมษายน 2563
กองทุนประกันสังคม, ขาดทุน หุ้น, สำนักงานประกันสังคม, ประกันสังคม, SSO, หุ้น, LH, Jampay
แจมเพย์ ลองสืบค้นข้อมูลต่อไป จากเว็บไซต์ settrade.com ระบุว่า ราคาหุ้น LH วันที่ 2 เมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.60 บาทต่อหุ้น .. อ่าว แล้วในข่าวเอาตัวเลข “10 กว่าบาท” นี้มาจากส่วนไหน เมื่อลองสืบค้นเว็บไซต์ ก.ล.ต. ตามด้านบนในหน้าที่ให้กด PDF พบว่า ..

 

กองทุนประกันสังคม ขาดทุน หุ้น, สำนักงานประกันสังคม, ประกันสังคม, SSO, หุ้น, LH, Jampay

ในข้อที่ 4. พบตัวเลข ราคา 10.1615 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คือ ราคาสูงสุดที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และมีคำอธิบายว่า “ให้วันที่ทำรายการตามข้อ 2 แล้วเป็นผลให้มีหน้าที่รายงานในครั้งนี้เป็นวันแรก ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา”

ดังนั้น หากตีความหมาย คือ รายการย้อนหลังที่เริ่มซื้อหุ้น ตั้งแต่วันแรก ย้อนหลังไป 90 วัน จนมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 5 (%) ของกิจการ ต้องรายงานแก่ ก.ล.ต. ทราบตามกฏหมาย

ซึ่งในรายงานระบุวันที่ ทำการรายงาน คือ วันที่ 2-3 เมษายน 2563 เป็นการรายงานตอน เดือน เมษายน 2563 ตรงนี้เอง ที่สื่อต่างๆ อาจนำวันที่รายงานแก่ ก.ล.ต. ไปทำข่าวว่า “สำนักงานประกันสังคมซื้อหุ้นในวันดังกล่าว ด้วยราคา 10 กว่าบาท ทั้งที่ราคาตลาดอยู่ที่ 6.60 บาท”

แล้ววันที่ 7 มกราคม 2563 ราคาหุ้น LH เป็นเท่าไหร่กันแน่นะ ..

กองทุนประกันสังคม, ขาดทุน หุ้น, สำนักงานประกันสังคม, ประกันสังคม, SSO, หุ้น, LH, Jampay

จากเว็บไซต์ settrade.com ราคาหุ้น LH เฉลี่ยอยู่ที่ 10.15 บาทต่อหุ้น และราคาปิดที่ 10.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งตีความได้ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้มาด้วยช่วงราคา 10.00 – 10.15 บาทต่อหุ้น และ ตัวเลข 0.0115 ต่อหุ้น อาจแสดงถึงค่าธรรมเนียม การซื้อ-ขาย และ ส่งมอบหลักทรัพย์ หรือ หุ้น หรือ รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ นั่นเอง

 

แต่ถึงอย่างนั้น กองทุนประกันสังคม ใช้เงินซื้อหุ้น LH ไปเท่าไหร่

ทีนี้ มาดูกันเล่นๆ บ้างว่า จำนวนหุ้นที่ สำนักงานประกันสังคม เข้าซื้อ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 5  (%) มีเท่าไหร่

กรณีที่ 1 .. หากคิดอย่างง่ายๆ กลมๆ สมมติ กองทุนประกันสังคมเข้าซื้อหุ้น บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ทั้งสิ้น 8,000,000 หุ้น ในครั้งเดียว หากคิดราคาสูงสุดที่เริ่มซื้อ วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ราคา 10.1615 บาทต่อหุ้น จะใช้เงินทั้งสิ้น ประมาณ 81 ล้านบาท เท่านั้น

กรณี ที่ 2 .. หากในความเป็นจริง การเข้าซื้อหุ้น อาจมีการแบ่งเป็นหลายรายการ หรือ ในภาษานักลงทุนส่วนใหญ่เรียกว่า “ไม้” โดยอาจแบ่งซื้อมาตลอด ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม จนถึง 2 เมษฯยน 2563 ต้นทุนเฉลี่ยการได้มาของหุ้น LH ทั้ง 8 ล้านหุ้น ของ สำนักงานประกันสังคม จะไม่ถึงระดับราคา 10.1615 บาทต่อหุ้น

กรณีที่ 3 .. หากสำนักงานประกันสังคม เข้าซื้อหุ้น LH ทั้ง 8 ล้านหุ้น ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วย ราคาเฉลี่ย คือ 6.60 บาทต่อหุ้น จะใช้เงินทั้งสิ้น 52.8 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นวันที่ทำรายการให้เกิดการรายงานต่อ ก.ล.ต. ตามเอกสารแนบ ซื้อถูกกว่า จาก กรณี ที่ 1 ถึง 30 ล้านบาท

ซึ่งยังไม่นับรวม สัดส่วนที่ถืออยู่แล้วเดิมก่อนหน้านี้ ที่ ร้อยละ 4.96 (%) เพิ่มเป็นสัดส่วนถือหุ้นมากว่า ร้อยละ 5.03 (%)  ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

และ จำนวนหุ้น ร้อยละ 4.96 (%) ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม คงไม่ได้ซื้อที่ราคานี้อยู่แล้วครับ เผลอๆ ต้นทุนรวมต่อหุ้นของเขา อาจต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน (ราคาตลาดตอนนี้ 7.35-7.4 บาท – 5 พฤษภาคม 2563) การซื้อเข้าไปราคา 6.60 บาทต่อหุ้น หรือ 10.16 บาทต่อหุ้น อาจไม่สะเทือนต้นทุนโดยรวมของหุ้น LH ในพอร์ต หรือ ภาพรวมพอร์ตการลงทุนของกองทุนประสังคม

และ สถาบันการเงินต่างๆ เขามักไม่เปิดเผยต้นทุนราคาหุ้นที่แท้จริง เพราะ อาจทำให้เกิดเกมการเงินในตลาดได้ง่าย เมื่อกองทุน หรือ นักลงทุนคู่แข่งทราบราคาต้นทุนเฉลี่ยของคุณ

และวันที่ยืนแบบรายงาน คือ วันที่ 3 เมษายน 2563 และ จากข้อมูลเว็บไซต์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 5 พฤษาคม 2563 พบว่า สำนักงานประกันสังคม ยังมิได้ดำเนินการขายหุ้น LH ออกมาแม้แต่รายการเดียว (ตามภาพด้านบนสุด – ขออภัย ไม่ได้เลือกถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แต่ผู้อ่านสามารถสืบค้นด้วยตนเองเองต่อได้เช่นกัน)

ประกันสังคม อาจจะซื้อด้วยราคาที่แพงในช่วงก่อนหน้านี้เป็นข่าวนี้หรือไม่? ..

คำถามต่อมา คือ แล้วการซื้อขาย-หุ้น LH ของ กองทุนประกันสังคม ร้อยละ 4.96 (%) ก่อนหน้าที่จะมีสัดส่วนเกิน ร้อยละ 5 (%) อย่างปัจจุบัน กองทุนฯ อาจซื้อแพงกว่า ราคาตลาดจนขาดทุนหรือไม่?

.. แจมเพย์ สงสัยเช่นกัน .. จึงลองย้อนข้อมูลไปถึงปี 2532 (1989) ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ไม่พบข้อมูลการซื้อ-ขาย จาก สำนักงานประกันสังคม ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลในช่วงเวลานั้น

หรือ สำนักงานประกันสังคม อาจจะเข้าซื้อก่อนหน้านั้น ก่อนที่ บริษัทฯ จะเข้าตลาดหุ้น และ พบว่า บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (แตกพาร์) วันที่ 28 มกราคม 2546 ราคาหุ้น ณ วันดังกล่าว เมื่อเทียบกับ พาร์ใหม่ เท่ากับ 8.80 บาท และไม่พบการเข้าซื้ออหุ้นแต่อย่างไร

อาจจะเพราะ สำนักงานประกันสังคมยังมีสัดส่วนการถือหุ้น ไม่ถึง ร้อยละ 5 (%) ของกิจการ ตามเกณฑ์แบบ 246-2 จึงไม่จำเป็นต้องรายงานแก่ ก.ล.ต. ทราบ (เห้ย .. แล้วเอ็งซื้อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย)

แล้วระหว่างนั้นล่ะ กองทุนประกันสังคม อาจมีการเข้าซื้อหุ้นหรือไม่ ..

 

โดย แจมเพย์ ค้นคว้าต่อไป ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานประกันสังคม มีหุ้น บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH อยู่ 438.31 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 3.67 (%) ของกิจการ หลังจาก รายงานแบบฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 601.4 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 5.03 (%) ของกิจการ

เท่ากับว่า มีการซื้อหุ้น เพิ่มเข้ามาระหว่าง 13 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน ทั้งสิ้น ประมาณ 163,162,160 หุ้น โดยราคาหุ้น ระหว่าง 13 มีนาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 5.6 – 7.40 บาทต่อหุ้น

หากคิดที่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 1,272,664,848 บาท และ ไม่ได้ซื้อมาด้วยราคา 10 กว่าบาท ในเดือน เมษายน อย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

รวมถึง อาจจะเข้าเกณฑ์ กรณีที่ 2 ที่มีการแบ่งซื้อมาตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน ดังนั้น ต้นทุนของหุ้น LH โดยรวมของกองทุนประสังคมจะไม่มากกว่า 10.1615 บาทต่อหุ้น ในราคาสุงสุดที่ซื้อครั้งแรก และเมื่อรวมกับสัดส่วนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว ต้นทุนจะยิ่งลดต่ำลงไปอีก

 

จากข้อมูล รายงานประจำปี 2562 พบว่า สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น LH อยู่ 426.6 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 3.57 (%) ของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น เท่ากับว่า ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่มีการรายงานการซื้อครั้งแรก ถึง 13 มีนาคม กองทุนฯ มีการซื้อหุ้น เท่ากับ 11,723,700 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.1 (%) ของกิจการ

ด้วยราคาในช่วงเวลาดังกล่าว เฉลี่ยน้อยกว่า 10.1615 บาทต่อหุ้น ที่ซื้อเป็นราคาสูงสุดวันแรก คิดเป็นมูลค่าน้อยกว่า 119,130,377.55 บาท และ ไม่ได้ซื้อมาด้วยราคา 10.16 บาท ในเดือน เมษายน อย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด รวมถึง สัดส่วนในการซื้อครั้งนี้ มีสัดส่วนน้อยกว่า การเข้าซื้อ ตั้งแต่ช่วง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ยังไม่ขาดทุนจากการขายหุ้น หรือ การขายหุ้นออกมาไม่ได้ มีเพียงรายการได้มาของหุ้น ใน วันที่ 2 เมษยน 2563 รายการเดียว หลังจากมีสัดส่วนมากกว่า ร้อยะ 5 (%) ของกิจการ

เรียกว่า ซื้อเพื่อรับผลตอบแทนในรูป เงินปันผล (Dividend Yield) ในขณะเดียวกัน ตอนนี้สำนักงานประกันสังคม น่าจะรอได้เงินปันผล 240 กว่าล้านบาท จากการประกาศจ่ายปันผล 0.4 บาทต่อหุ้น


สรุป: กองทุนประกันสังคมมีโอกาสซื้อหุ้นแพงกว่าราคาที่เป็นหรือไม่

จากโจทย์: ประกันสังคมซื้อหุ้น LH ในราคา 10 กว่าบาทต่อหุ้น ทั้งๆ ที่ ราคาอยู่ 6.6 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 2-3 เมษยายน 2563 จริงหรือไม่? ตอบว่า ไม่จริง แต่ ซื้อตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ในราคา 10.1615 บาทต่อหุ้นจริง และราคาปิดในวันนั้นอยู่ที่ 10.20 บาท

โดย กองทุนฯ ไม่ได้ทำรายการซื้อหุ้นในครั้งเดียว จึงมีการซื้อในราคาตลาดของแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ราคาหุ้น นับตั้งแต่ต้นปี ถึง ปัจจุบัน (Year-to-date: YTD) มีการปรับตัวลดลงจริง แต่สัดส่วนที่กองทุนฯ ซื้อที่ราคาสูงสุด มีน้อยกว่า สัดส่วนที่ซื้อในราคาต่ำ

ถามว่า นักลงทุนมีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่ซื้อหุ้น แล้วราคาลง มีหรือไม่ .. มีครับ แต่ไม่ได้เรียกว่า ขาดทุนตัวเงินจริง ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปอย่างที่คิด และ เพราะเราไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของกองทุนประกันสังคม

อาจจะมีหุ้นรายตัวบางตัวของกองทุนฯ ที่ราคาลดลงไปต่ำกว่า ราคาที่ซื้อมา แต่กองทุนประกันสังคมจะเน้นถือเอาเป็นเงินเป็นผลเป็นส่วนใหญ่ และ การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่อยู่ในรูป สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ จากเงินสะสมของกองทุนทั้งหมดประมาณ 2 ล้านล้านบาท ดังที่ได้อธิบายไปในบทความก่อนหน้านี้แล้ว

ดังนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้อง กระจายความเสี่ยง จากการลงทุน ด้วยการลงทุนในหุ้น ในหลายๆ อุตสาหกรรม และ ลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และ การนำเสนอข่าวว่า โดยผู้เขียนข่าว หรือ นักเขียน จากสำนักพิมพ์ใหญ่ๆ เจ้าดังๆ ที่อาจจะเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิด ความเชื่อที่ผิดเป็นวงกว้าง เพราะ พลังทางสื่อของตนเอง เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก

ดังนั้น แจมเพย์ แม้เป็นนักเขียนโนเนม แต่มีสิทธิทำบทความเพื่ออธิบายข้อมูลอีกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกของผู้อ่าน ที่จะมีข้อมูลประกอบความคิด ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมและพิจารณาด้วยตนเองได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม:
จัดพอร์ตการลงทุน กระจายความเสี่ยงเพื่อให้พอร์ตแข็งแกร่ง!
กบข. ขาดทุน? .. ผลตอบแทน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นอย่างไรบ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความเสี่ยง-ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร?
พระราชกำหนด กู้เงิน หลักล้านล้านบาท รัฐบาล กู้เงินจากสถาบันการเงินใดได้บ้าง

อ้างอิง:
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาหุ้นย้อนหลัง LH
รายงานประจำปี 2562 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Land & Houses