ส่องหุ้น จากอัตราส่วนทางการเงินยอดนิยม (สำหรับมือใหม่!) ส่องหุ้น จาก “อัตราส่วนทางการเงิน” ด้วย “งบการเงิน” .. หลายคนอยากจะเริ่มลงทุน อยากจะเริ่มคัดเลือก หุ้น จาก Set Index ด้วย การประเมินมูลค่าหุ้น และอยากทราบ ..

ส่องหุ้น จาก 4 “อัตราส่วนทางการเงิน” ยอดนิยม ใน “งบการเงิน” (สำหรับมือใหม่!)

หลาย ๆ คน อยากจะเริ่มลงทุนใน “หุ้น” (Stocks) หรือได้ลองอ่านบทความ “เลือกหุ้น ให้เหมือนเลือกคู่ชีวิต” กันแล้ว ซึ่งเป็น “วิธีคิดเชิงคุณภาพ” แต่ทั้งนี้ ผู้อ่านเองก็ยังอยากทราบ “วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น” (Stocks Analysis Valuation) เพิ่มเติม

ที่สามารถประเมินออกมาในเชิงปริมาณได้ เพื่อให้เป็น “การเปรียบเทียบ” (Benchmarks) ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจก่อนการลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่ง ใน “ตลาดหลักทรัพย์” (The Stock Exchange of Thailand, SET) จากทั้ง SET และตลาด MAI

ก่อนอื่น ต้องขออธิบายก่อนว่า .. การดูตัวเลข “อัตราส่วนทางการเงิน” (Financial Ratios) เป็นเพียงวิธีการส่วนหนึ่ง ของการ “ส่องหุ้น”, “สแกนหุ้น” หรือหา “หุ้นพื้นฐานดี” หรือเพื่อหา “พื้นฐานของหุ้น” (Stock Fundamentals)  เท่านั้น

เพราะใน SET หรือ “ตลาดหุ้นไทย” มีบริษัทจดทะเบียนฯ เกือบ 700 บริษัท แบ่งเป็น ตลาดหลักทรัพย์ SET และตลาดหลักทรัพ์ MAI โดยในการคำนวณ “ดัชนีตลาดหลักทรัพย์” (Set Index) หรือ MAI Index ก็มีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อคำนวณดัชนี

อาทิ SET100, SET50, SETHD เป็นต้น ดังนั้น คุณจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจ รวมถึง “เครื่องมือ” เพื่อเป็นตัวช่วย ใน “คัดเลือกหุ้น” ที่คุณอยากลงทุน จาก จำนวนบริษัททั้งหมด

ทั้งนี้ ขอกล่าวถึงตัวเลข “อัตราส่วนทางการเงิน” ที่เป็นที่นิยม 4 ตัวด้วยกัน คือ P/E Ratio, P/BV Ratio, ROA Ratio, ROE Ratio. เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็น “นักลงทุนมือใหม่” (Beginner Investors) ได้เริ่มทำความเข้าใจเพียง 4 ตัวนี้ได้เข้าใจในระดับหนึ่งเสียก่อน และหลังจากนั้น จึงค่อยๆเริ่มศึกษาอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมไปทีละตัว

ซึ่งทั้ง 4 ตัวนี้จะสามารถทำให้เราทราบพื้นฐานอะไรบ้าง เราไปเริ่มศึกษากันเลย ..1. P/E Ratio หรือ ค่า P/E (ค่าพีอี)

ส่องหุ้น, หุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

P/E Ratio (ค่าพีอี) หรือ “Price-to-Earnings” คือ อัตราส่วน ที่เปรียบเทียบระหว่าง “ราคาตลาดของหุ้น” (Market Prices) หรือ “ราคาหุ้น” (Stock Prices) ต่อ “กำไรสุทธิต่อหุ้น” (Earnings Per Share) ที่บริษัททำได้ในรอบปีล่าสุด (set.or.th) ..

หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินอัตราส่วนทางการเงินตัวนี้บ่อยที่สุด และ เป็นที่นิยมพพูดถึงกันมากที่สุด โดยหน่วยของอัตราส่วนนี้ จะมีหน่วยเป็น “เท่า”  เช่น P/E หุ้น A เท่ากับ 33.38 เท่า

แล้วทำไม P/E ถึงใช้เป็นตัวชี้วัดบ่อยที่สุด? มันบอกอะไร? .. สมมติให้ ราคาหุ้น A  ณ ปัจจุบันอยู่ที่ ราคา 10 บาทต่อหุ้น และ กำไรสุทธิ (Net Profits) ของบริษัทต่อหุ้น เท่ากับ 0.2 บาทต่อหุ้น ดังนั้น P/E Ratio หรือ “ค่าพีอี” ของหุ้นตัวนี้ จึงคำนวณได้ว่า  10/0.2 เท่ากับ 50 เท่า

โดย เราอาจจะเคยเห็นหลาย ๆ คนพูดถึงทำนองว่า ถ้าลงทุน หุ้น A ณ ราคา 10 บาทในวันนี้ ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 50 ปี ถึงจะได้ทุน 10 บาทนี้ ซึ่งถือว่าเป็น “เงินต้น” (Principles) กลับคืน หรือ “คืนทุน” นั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้าหาก บริษัท A สามารถดำเนินกิจการจนทำให้ “กำไรต่อหุ้น” เพิ่มขึ้นเป็น 0.5 บาทต่อหุ้น .. “ค่าพีอี”  (P/E Ratio) ก็จะถูกคำนวณใหม่ โดยปรับตัวลดลงเหลือ 20 เท่า ในระยะเวลาหนึ่งนั่นเอง

แต่ถึงอย่างนั้น เราจะสามารถบอกได้เพียงส่วนหนึ่งว่า P/E Ratio เท่ากับ 50 เท่า นั้นเหมาะสม ถูกหรือแพง สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ก็ด้วยการเทียบ “ค่าพีอี”(P/E) ระหว่าง หุ้น A กับ หุ้นตัวอื่นๆในอุสาหกรรมเดียวกัน และ เปรียบเทียบกับ  “ค่าพีอีของตลาด” (Market P/E Ratio) เพื่อเปรียบเทียบว่า .. ใน “อุตสาหกรรม” (Industries) เดียวกัน ระดับ P/E อยู่ในระดับใด และเมื่อเทียบกับ ตลาด (Market) แล้วอยู่ระดับใด

ถึงอย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรม บางธุรกิจ อาจจะมี P/E ที่นักลงทุนพึงพอใจในระดับที่สูง  เช่น เราอาจจะเคยเห็น บางธุรกิจ มีการซื้อขายหุ้น ณ ราคา P/E สูงๆ เช่น 60-80 เท่า กล่าวคือ เหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า “ตลาด” (อาจหมายถึง ภาพรวมของกลุ่มนักลงทุนทั้งหมด, Investors) มีความคาดหวังว่า บริษัท จะสามารถสร้างอัตรา “กำไรต่อหุ้น” (Earings Per Shares) “กำไรสุทธิ” (Net Profits) ให้เพิ่มขึ้นได้ หรือ นักลงทุน (Investors) ในตลาดให้มูลค่ากับบริษัทอย่างมาก แต่ เมื่อบริษัทไม่สามารถสร้างผลกำไร หรือ ผลตอบแทน (Dividends) ได้อย่างที่นักลงทุนคาดหวัง ราคาหุ้น (Stock Prices) ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็น ตามกลไลของตลาดนั่นเอง


2. P/BV Ratio หรือ ค่า P/BV (ค่าพีบีวี)

ส่องหุ้น, หุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

P/BV  (ค่าพีบีวี) หรือ “Prices-to-Book-Value” คือ  อัตราส่วน เปรียบเทียบระหว่าง “ราคาตลาดของหุ้น” (Market Prices) ต่อ “มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น” (Book Value) (set.or.th)

คำว่า “มูลค่าทางบัญชี” หรือ Book Value หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ “สินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของบริษัท” (Net Assets Value)

“มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น” จึง หมายถึง “สินทรัพย์ของบริษัท / จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว”

อัตราส่วนนี้นักลงทุนก็ต้องทำการ เปรียบเทียบ (ฺBenchmarks) กับ หุ้น ในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นกัน เพราะ หุ้นบางตัวก็ไม่ได้มี สินทรัพย์ถาวร (Long-Term Assets) เทียบเท่ากับ ธุรกิจบางประเภทที่มีสินทรัพย์ถาวรมากนั่นเอง มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น จึงไม่ได้สูงมากนัก

แล้วมันบ่งบอกอะไร? .. โดยปกติ “ค่ามาตรฐาน” ของ P/BV Ratio อยู่ที่ “1 เท่า” แสดงถึง มูลค่าที่เจ้าของกิจการเริ่มต้นลงทุนในบริษัทเพียง 1 เท่านั่นเอง ซึ่งมีส่วนบ่งบอกได้ว่า คุณกำลังซื้อหุ้น “ถูกกว่า” หรือ “แพงกว่า” เจ้าของกิจการ นั่นเอง

แล้ว P/BV ต่ำๆ นั้นดีเสมอไปหรือไม่? .. อย่าลืมว่า P/BV คำนวณมาจาก “สินทรัพย์สุทธิของบริษัท” ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น อย่าลืม! คำนึงถึงข้อนี้ด้วย ว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไร

หรือบางครั้ง เหมือนกับ P/E ที่ ราคาหุ้น (Stock Prices) นำ E (Earnings) ไปก่อนแล้ว เนื่องจาก ความคาดหวัง คล้ายกันว่า วันหนึ่ง BV ของบริษัท จะค่อยๆเติบโตขึ้นมานั่นเอง


3.ROA Ratio หรือ ค่า ROA (ค่าอาร์โอเอ)

ส่องหุ้น, หุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

 

ROA หรือ “Return on Assets” คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (set.or.th)

โดยคำนวณจาก (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม)*100 มีหน่วยเป็น “เปอร์เซ็นต์”

อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เงินลงทุน 100 บาท เป็น “กำไร” ร้อยละเท่าไหร่ (%) บ่งบอกความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างกำไรของบริษัทจากสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในรอบบัญชี


4. ROE Ratio หรือ ค่า ROE (ค่าอาร์โออี)

ส่องหุ้น, หุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

ROE หรือ “Return on Equity” คือ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (set.or.th) โดยคำนวณจาก (กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น) * 100 มีหน่วยเป็น “เปอร์เซ็นต์” “ส่วนของผู้ถือหุ้น” คือ สินทรัพย์ – หนี้สิน

อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ผลตอบแทนในระดับที่สูง หากค่า ROE มีค่าที่สูง เนื่องจากอัตรากำไรสุทธิอยู่ในะระดับที่สูง

แต่ก็อย่าลืมว่า สมการนี้ มีส่วนของ “สินทรัพย์” (Total Assets)  “หนี้สิน” (Total Liabilities) และ “ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่” (Equity) ตัวเลข ROE ที่สูง อาจจะแฝงมาด้วยหนี้สินของบริษัทที่อยู่ในระดับที่สูงตามมาด้วยได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การรักษาระดับ ROE ให้อยู่ในระดับเดิมได้เป็นเรื่องที่ท้าทายของบริษัท เพราะส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างผลกำไรให้เติบโตตามทันกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง


อยาก “ส่องหุ้น” แล้ว แต่มันจะสามารถหาดูได้จากตรงไหนกันหล่ะ?

ขออนุญาตนำ “งบการเงิน” (Financial Report) จาก บริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ มาแสดงให้เห็น  บางคนอาจจะเริ่มคิดว่า มันดูต้องมีการคำนวณ แต่อยากจะบอกกับผู้อ่านว่า .. “ตัวเลขทางการเงิน” ทั้ง 4 ตัวนี้ รวมถึงตัวอื่นๆ มีการคำนวณและเผยแพร่อย่างเป็นสาธารณะโดย “บริษัท” และ “ตลาดหลักทรัพย์” อยู่แล้ว เราเพียงเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ set.or.th และ settrade.com จากนั้นก็ “ค้นหาชื่อย่อ” (Get Quote) ของหุ้นตัวนั้น ๆ ได้เลย แล้วก็ลองเริ่มต้น “ส่องหุ้น” โดยเริ่มอ่านในทุก ๆ หัวข้อ แล้วก็ลองเปรียบเทียบในแต่ละปี จากนั้นเปรียบเทียบหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ภาพรวมของตลาด

ภาพตัวอย่างงบการเงิน ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนใดๆ | ขอขอบคุณที่มา settrade.com

ส่องหุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

 

ยกตัวอย่าง .. รูปภาพข้างต้น P/E อยู่ระหว่างช่วง 20-28 เท่ามาโดยตลอด แต่ในปีล่าสุด ค่าพีอี (P/E Ratio) ปรับตัวขึ้นไป 298 เท่า ซึ่งการที่จะทำให้ P/E เปลี่ยนแปลงก็มีแค่ 2 ตัว ก็คือ “ราคาหุ้น” (Stock Prices) ที่เปลี่ยนแปลง หรือ “กำไรสุทธิ” (Net Profits) ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในที่นี้ กำไรสุทธิ เฉลี่ยในช่วง 3.96% ปรับตัวลดลงเหลือ 0.17% ทำให้ค่า P/E พุ่งไปถึง 298 เท่า เนื่องจากกำไรลดลงอย่างมาก ในขณะที่ราคายังคงอยู่ที่ นั่นเอง หรืออีกตัวอย่าง ในช่วงที่ P/E ปรับเปลี่ยนไปที่ 13.95 เท่า จาก 20.64 ก็เนื่องมาจากอัตรากำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3.54 เป็น 5.64 นั่นเอง เป็นการดูอย่างง่าย

ดังนั้น มี 2 วิธีที่จะทำให้ ค่าพีอี อยู่ในจุดที่เหมาะสม คือ “เพิ่มอัตรากำไร” หรือ “ลดราคาตลาดของหุ้น” ซึ่งนักลงทุนต้องมั่นตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ลงทุนอยู่เป็นระยะ

โดยภาพนี้ สามารถดูรายงานแบบเต็ม เพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “งบการเงิน” (Financial Report) ในเว็บไซต์ settrade.com หรือจะดูรายงานที่หัวข้อ “Factsheet”

ตัวอย่าง งบการเงิน ขอขอบคุณที่มา set.or.th

 

ส่องหุ้น, หุ้นรายตัว, ข่าวหุ้น, โมนิก้า ข่าวหุ้น, วิเคราะห์ หุ้น ภาค เช้า วัน นี้, ข่าว หุ้น ไทย ล่าสุด,ข่าว สารพัน ชาว หุ้น, breaking news ข่าว หุ้น , หุ้น แนะ นํา, เจาะข่าวหุ้น, p/e บอกอะไร, p/e สูตร, p/e ratio สูงหรือต่ําดี, p/bv, forward pe คือ, ดูค่า pe ที่ไหน, p/e และ p/bv สูงดีหรือไม่, p/e สูง, p/bv บอกอะไร,, p/bv ratio, p/e p/bv คือ,p/bv ต่ํา, อัตราส่วนทางการเงิน p/bv, book value คืออะไร, p bv ของ set, p be, pe pbv roe roa, roa roe วิเคราะห์, roa เกม, p/e คือ, roi roe roa คือ, roa game, roe สูงหรือต่ําดี, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ, roe สูงหรือต่ําดี, roa roe วิเคราะห์, p/e คือ, equity multiplier คือ, roe คือ เกม, roi คือ, p/bv คือ, วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, อัตราส่วนการเงิน หุ้น, งบการเงิน หุ้น, กุญแจอ่านงบการเงิน pantip, อ่านงบการเงินภาค 3, การอ่านงบการเงิน set, อ่าน งบ การเงิน ให้ เป็น ใน 2 วัน, อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น มือสอง, หนังสืองบการเงิน pantip, ดัชนีหุ้นbcpg, ดูงบการเงินบริษัทได้ที่ไหน

โดยสรุป นักลงทุนมือใหม่ สามารถเริ่มต้นทำความเข้าใจ อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 4 ตัวนี้ก่อน เพื่อให้ในการประกอบการพิจารณาได้ส่วนหนึ่งในเบื้องต้น หากจะให้การคัดเลือกหุ้นเป็นไปอย่างมีศักยภาพ

โดยที่ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าแต่ละตัว ควรจะเป็นเท่าไหร่ และ นักลงทุนควรทำความเข้าใจหุ้นตัวนั้นๆด้วย แผนการดำเนินธุรกิจของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย เพราะอัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวบ่งชี้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่การทำความเข้าใจโอกาสทางธุรกิจ อำนาจการแข่งขัน คุณภาพของธุรกิจ จะช่วยให้เราสามารถคัดเลือกหุ้นในการลงทุนระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

และอีกข้อที่สำคัญมาก คือ ถ้าทำแบบเดียวกัน แล้วได้ผลลัพธ์เดียวกัน ทุกคนย่อมต้องประสบความสำเร็จอย่างเดียวกันสิ ดูอัตราทางการเงินพวกนี้แล้วก็ต้องตัดสินใจได้เหมือนคนอื่นสิ แต่ทำไมตัวเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะ นั่นก็เพราะ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการลงทุนอีกมาก เราต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

อ้างอิง :
SET.or.th
Settrade.com

 

 

ไม่พลาดบทความใหม่ๆ