หุ้น คืออะไร? แล้วเราจะได้อะไรจากการเล่นหุ้นบ้าง? ปัจจุบัน หลายๆคนเริ่มหันมาสนใจการลงทุนกันมากขึ้น หุ้น เป็นอีกหนึ่งการลงทุน ที่ได้รับการสนใจเป็นอันดับต้นๆ ..ตลาดหุ้น และ หุ้น ไทย ผันผวนหนัก ..

ปัจจุบัน หลายๆคนเริ่มหันมาสนใจ การออมเงิน การลงทุน การเก็บเงิน การสร้างความมั่งคั่งกันมากขึ้น เริ่มมองหาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า การออมเงินในบัญชี หรือ การเปิดบัญชีฝากประจำ โดยเริ่มมองหาการลงทุน การออมเงินที่ให้ผลตอบแทนได้มากกว่าเดิม

“หุ้น” เป็นอีกหนึ่งของประเภทการลงทุน ที่ได้รับการสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของผู้คน โดยผู้คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า หุ้น คืออะไร หุ้น เล่นอย่างไร ลงทุนอย่างไร วันนี้แจมเพย์จะมาอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจโดยง่าย และเหมาะสำหรับมือใหม่ในการเริ่มศึกษา การลงทุนในหุ้น ไปเริ่มกันเลยหุ้น คืออะไร?

หุ้น, หวย, หวย หุ้น, หวย หุ้น วันนี้, ตลาดหุ้น, หุ้น pantip, หุ้น คือ, ข่าวหุ้น, หุ้น SET 50 คือ, ตารางหุ้น ออนไลน์, ข่าวหุ้นวันนี้ set, SET, set, settrade, วิเคราะห์ตลาดหุ้น วันนี้, หุ้นคืออะไร pantip, การลงทุนในหุ้น คือ, การเทรดหุ้นคืออะไร, อยาก ทราบ วิธี การ เล่น หุ้น คือ, การออกหุ้น คือ, พอร์ตหุ้นคืออะไร, หุ้นและผู้ถือหุ้น คือ, เล่นหุ้นยังไงให้ได้เงินทุกวัน,

หากผู้อ่านต้องการความหมายในเชิงวิชาการ ผู้เขียนขออนุญาตแปะลิงค์ Set.or.th ให้ผู้อ่านสามารถอ่านความหมายของมันได้ ในที่นี้ผู้เขียนอยากลองอธิบายให้เข้าใจง่ายมากที่สุด เห็นภาพมากที่สุด ..

มาเริ่มกันเลย! ให้ลองนึกถึงว่า ตัวเรามีกิจการอยู่ 1 กิจการ สมมติชื่อ บริษัท แจมเพย์ จำกัด  มีผู้ลงทุนทั้งหมด 3 คน เงินลงทุนจำนวน 3,000,000 บาท โดยตกลงกันว่า จะให้แบ่งให้เท่าๆกัน ที่มูลค่า หุ้นละ 10 บาท  ทำให้ผู้ลงทุนทั้ง 3 คน  จะได้รับหุ้นคนละ 300,000 หุ้นเท่าๆกัน หรือเท่ากับประมาณ หุ้นคนละ 33.33 % หรือ ร้อยละ 33.33 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกิจการ

โดย หุ้น ก็ถือเป็นสิทธิในกิจการนั้นๆ ผู้ที่มีสัดส่วนมากที่สุด โดยส่วนมาก ก็จะมีอำนาจให้การลงนามหรือเซ็นสัญญาผูกพันธ์ภายใต้การดำเนินกิจการของบริษัทได้ เรียกว่า ..  กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ หรือผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัท


โดยทั่วไปหุ้น แบ่งเป็น  2 ประเภท

หุ้นสามัญ (Common Stock)

 • มีสิทธิเป็นเจ้าของบริษัท
 • มีสิทธิออกเสียงลงมติ
 • ได้รับเงินปันผล
 • มีโอกาสได้กำไรจากส่วนต่างราคา
 • มีสิทธิจองหุ้นที่ออกใหม่

 หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

 • มีสิทธิเป็นเจ้าของบริษัท
 • ไม่มีสิทธิออกเสียง
 • ได้รับปันผลในอัตราคงที่
 • ได้รับเงินคืนก่อนหุ้นสามัญ ในกรณีเลิกกิจการ


แล้วเราจะได้อะไรจากการเล่นหุ้นบ้าง?

ต่อมา บริษัท แจมเพย์ จำกัด ดำเนินกิจการไปได้สักระยะหนึ่ง และมีการเติบโตมาถึงจุดที่ต้องขยายกิจการ หรือ ต้องขยายกิจการเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่มีเงินลงทุน หรือ ไม่มีเงินทุนเพียงพอกับความต้องการในการลงทุนได้ ทำให้ต้องขายหุ้นบางส่วนของกิจการ “เพื่อระดุมทุน” เข้ามาขยายกิจการนั่นเอง โดย อาจจะขายออก 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ ให้กับคนหนึ่งคนเท่านั้นก็ได้

หรือ แม้แต่อยากจะขายให้กับหลายๆคน จนเมื่อมีผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป บริษัท แจมเพย์ จำกัด ก็จะต้องทำการแปรสภาพเป็น บริษัท แจมเพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สามารถออกขายหุ้นกับประชาชนทั่วไปในการระดุมทุนนำเงินมาขยายกิจการ โดยการจดตั้งบริษัทจำกัด มหาชน สามารถทำได้หลายวิธี (ผู้เขียนขออนุญาตไม่ถึงพูดในบทความนี้)

หุ้น, หวย, หวย หุ้น, หวย หุ้น วันนี้, ตลาดหุ้น, หุ้น pantip, หุ้น คือ, ข่าวหุ้น, หุ้น SET 50 คือ, ตารางหุ้น ออนไลน์, ข่าวหุ้นวันนี้ set, SET, set, settrade, วิเคราะห์ตลาดหุ้น วันนี้, หุ้นคืออะไร pantip, การลงทุนในหุ้น คือ, การเทรดหุ้นคืออะไร, อยาก ทราบ วิธี การ เล่น หุ้น คือ, การออกหุ้น คือ, พอร์ตหุ้นคืออะไร, หุ้นและผู้ถือหุ้น คือ, เล่นหุ้นยังไงให้ได้เงินทุกวัน,

โดย “ราคาหุ้น” ที่ขายออกไป มักจะมีมูลค่าที่สูงกว่า มูลค่าที่ตราไว้ในช่วงเวลาเริ่มต้นกิจการ หรือที่เรียกกันว่า “ราคาพาร์” (PAR)  ณ ที่นี้ ตามตัวอย่างข้างต้น ราคา PAR ของบริษัท แจมเพย์ จำกัด จึงเท่ากับ PAR 10 (ทุนจดทะเบียน/จำนวนหุ้นทั้งหมด) ยังตามทันกันอยู่ใช่ไหม?

ซึ่งกิจการอาจจะเสนอขายที่ราคา 20 บาทต่อหุ้น หากกิจการมองว่า กิจการของตนมีโอกาสเติบโต และสร้างมูลค่ากิจการได้มากกว่านี้ รวมถึงให้ผลตอบแทนกับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนได้ หากผู้ที่จะเข้ามาลงทุน เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ผู้ลงทุนก็จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นของกิจการในราคา 20 บาทต่อหุ้น หากแต่ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนเห็นว่า ณ ราคาหุ้นที่ 20 บาทต่อหุ้น แพงเกินไป หรือ ศักยภาพของบริษัทยังไม่ดีพอ ก็อาจจะเต็มใจซื้อที่ราคาเพียง 17 บาทต่อหุ้น

ก็จะเกิดกลไกในการต่อรองแลกเปลี่ยนราคากัน ซึ่งในกรณี  ตลาดหุ้น (Stock Market) ซึ่งเป็น ตลาดรอง (Secondary Market) สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้น ระหว่าง ผู้ลงทุน ก็เกิดกลไกนี้เช่นกัน มีผู้ที่ต้องการซื้อ (Bids) และมีผู้ที่ต้องการขาย (Offers) ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เมื่อมีการเรียกเปลี่ยนจนทำให้ มูลค่าหุ้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนหน้านี้ที่ราคา PAR ซึ่งตรงนี้เองก็จะสามารถทำให้ นักลงทุนและกิจการสามารถคำนวณหา “มูลค่าของกิจการ” ได้

หุ้น, หวย, หวย หุ้น, หวย หุ้น วันนี้, ตลาดหุ้น, หุ้น pantip, หุ้น คือ, ข่าวหุ้น, หุ้น SET 50 คือ, ตารางหุ้น ออนไลน์, ข่าวหุ้นวันนี้ set, SET, set, settrade, วิเคราะห์ตลาดหุ้น วันนี้, หุ้นคืออะไร pantip, การลงทุนในหุ้น คือ, การเทรดหุ้นคืออะไร, อยาก ทราบ วิธี การ เล่น หุ้น คือ, การออกหุ้น คือ, พอร์ตหุ้นคืออะไร, หุ้นและผู้ถือหุ้น คือ, เล่นหุ้นยังไงให้ได้เงินทุกวัน,

ข้อสังเกต : บริษัท จำกัด (มหาชน) ไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหุ้น หรือ  ตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก สามารถระดมทุนที่ต้องการได้เพียงพอ หรือ มีผู้ถือหุ้นเพียงพอ 15 คนแล้ว หรือ ไม่ต้องการให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นมากกว่านี้  .. แต่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัท ต้องเป็นบริษัทมหาชนให้เรียบร้อยก่อน และมีการดำเนินนโยบายตามข้อบังคับต่างๆก่อนจะสามารถทำการขายหุ้นในประชาชนทั่วไปได้

 

ซึ่งกิจการเอง ก็ต้องการให้มีผู้เข้ามาลงทุน เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปขยายกิจการ ส่วนผู้ที่เข้ามาลงทุน ต่างก็ต้องการ “ผลตอบแทน”จากการที่ตนเข้ามาลงทุนทั้งสิ้น

โดยผู้ลงทุน อาจจะต้องการให้กิจการเติบโตไปมากกว่านี้ และ ราคาต่อหุ้น เพิ่มสูงขึ้นจากราคา 20 บาทต่อหุ้น ที่ตนซื้อเพื่อลงทุนไว้ เติบโต ฝไปเป็น 25 บาทต่อหุ้น กรณีนี้เรียกว่า 1.ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital Gain)  หรือผลตอบแทนในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การได้รับ 2.ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend Yield) ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายครึ่งปี ขึ้นอยู่กับกิจการและผลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักๆของการลงทุนในหุ้นก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆนี้

หุ้น, หวย, หวย หุ้น, หวย หุ้น วันนี้, ตลาดหุ้น, หุ้น pantip, หุ้น คือ, ข่าวหุ้น, หุ้น SET 50 คือ, ตารางหุ้น ออนไลน์, ข่าวหุ้นวันนี้ set, SET, set, settrade, วิเคราะห์ตลาดหุ้น วันนี้, หุ้นคืออะไร pantip, การลงทุนในหุ้น คือ, การเทรดหุ้นคืออะไร, อยาก ทราบ วิธี การ เล่น หุ้น คือ, การออกหุ้น คือ, พอร์ตหุ้นคืออะไร, หุ้นและผู้ถือหุ้น คือ, เล่นหุ้นยังไงให้ได้เงินทุกวัน,

ซึ่งกิจการ ก็ต้องทำหน้าที่บริหารจัดการให้กิจการมีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี เพื่อตอบสนองผู้ลงทุน เพราะถือว่าผู้ลงทุนถือเป็น เจ้าของกิจการ ซึ่งอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ คือ มีสิทธิในการออกเสียง ลงความเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการได้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เท่ากัน ทั้งนี้ซึ่งอยู่ที่จำนวนหุ้นที่มีอยู่

ซึ่งหากมีจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในมือเป็นจำนวนมาก เช่น 20% ของกิจการ ก็จะถือเป็นนักลงทุนอยู่ในกลุ่ม “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ บางครั้งเป็นกิจการครอบครัว คนในครอบครัวก็ถือรวมกันเกิน 70% ของทั้งหมดก็มี  หรือ บางครั้งกิจการที่มีความเป็นบริษัทมหาชนมากๆนั่น แค่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นระดับ 1-5% ก็ต้องมีการเฝ้าติดตามแล้ว เพื่อป้องกันการเข้าควบคุมกิจการโดยคนอื่น โดยหากมีหุ้นในสัดส่วนที่สูง ก็จะมีสิทธิในการออกเสียงก็จะมีน้ำหนักมากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปนั่นเอง รวมไปถึงได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นออกใหม่

อ่านเพิ่มเติม:
รีวิว ผลตอบแทน จากการลงทุน ด้วยกลยุทธ์ จัดพอร์ตการลงทุน H1/2020


ความเสี่ยง ของการลงทุนใน หุ้น

หุ้น, หวย, หวย หุ้น, หวย หุ้น วันนี้, ตลาดหุ้น, หุ้น pantip, หุ้น คือ, ข่าวหุ้น, หุ้น SET 50 คือ, ตารางหุ้น ออนไลน์, ข่าวหุ้นวันนี้ set, SET, set, settrade, วิเคราะห์ตลาดหุ้น วันนี้, หุ้นคืออะไร pantip, การลงทุนในหุ้น คือ, การเทรดหุ้นคืออะไร, อยาก ทราบ วิธี การ เล่น หุ้น คือ, การออกหุ้น คือ, พอร์ตหุ้นคืออะไร, หุ้นและผู้ถือหุ้น คือ, เล่นหุ้นยังไงให้ได้เงินทุกวัน,

หากพูดถึง ผลตอบแทนการจากลงทุนในหุ้น จัดว่าอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในประเภทอื่น แต่การที่ได้รับผลตอบแทนที่สูง ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน

ความเสี่ยง ของการลงทุนในหุ้น มีด้วยกันสองประเภทหลักๆ คือ

 1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risks) 

 2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks)

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) สามารถแบ่งย่อยได้ 2 หัวข้อ คือ

1.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภานใน (Inside Factors)

เช่น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างธุรกิจ ความแข็งแกร่งของธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน ทรัพยากรย์มนุษย์ทีมงาน ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน อำนาจต่อรองทางธุรกิจ การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลบริษัทหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (Outside Factors)

เช่น การเติบโตของคู่แข่ง ภาพรวมของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ

2.ความเสี่ยงในด้านการเงิน (Financial Risks) สามารถแบ่งย่อยได้ 3 หัวข้อ คือ

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk)

เช่น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของนักลงทุนที่มีอยู่ลดลง หากผลตอบแทนของนักลงทุนโดยรวมอยู่ที่ 1% ในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.5% ผู้ลงทุนจึงมีผลตอบแทนที่น้อยเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ คงจะเคยได้ยินหลายๆคนพูดกันว่า “ไม่ชนะเงินเฟ้อ” นั่นเอง ดังนั้นนักลงทุนจำเป็นต้องวางแผนการลงทุนให้มากกว่าระดับของอัตราเงินเฟ้อด้วยเช่นเดียวกัน

2.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เช่น การไม่สามารถเปลี่ยนจากหุ้นเป็นเงินสดได้ในทันที หรืออย่างรวดเร็วโดยไม่ขาดทุน หากหุ้นนั้นมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือระหว่างนักลงทุนน้อย ทำให้ผู้ลงทุนต้องถือหุ้นตัวนั้นไว้ สภาพคล่องจึงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆ

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

เช่น การที่ดอกเบี้ยพันธบัตรสูงขึ้น จะทำให้นักลงทุนต้องการไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการซื้อหุ้น ที่ต้องการในราคาที่ต่ำ หากผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร

 

โดยสรุป : หุ้น คือ ตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ผู้ถือมีสถานะเป็น เจ้าของ ซึ่งทำให้สามารถมีสิทธิได้รับผลตอบทนทั้งจากผลต่างของราคา เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงไป และ เงินปันผลจากผลการดำเนินการกิจการที่ตนเองลงทุนอยู่ ซึ่งผู้ลงทุนย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นด้วยเช่นกัน

 

“บนโลกนี้ ไม่มีการลงทุนใดที่ให้ความผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่เสี่ยงเลย .. ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาให้ดี และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาใครง่ายๆ รวมถึงมั่นบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุนอยู่เสมอ ควรจะมีทั้งการลงทุนที่ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง และการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยให้ผลตอบแทนพอใช้ได้ ไว้กระจายความเสี่ยง แล้วจะช่วยให้การลงทุนของเรายั่งยืน”

อ้างอิง :
SET.or.th
dbd.go.thgvk