Milestone – เกี่ยวกับเรา : Jampay (แจมเพย์) เราเป็นเว็บไซต์ Evergreen Content Publisher นำสนอบทความ หุ้น ตลาดหุ้น การลงทุน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค

Milestone – เกี่ยวกับเรา: JAMPAY

 

 

Jampay, Jampay Thailand, แจมเพย์, แจมเพลย์, แจ่มใส่, Jamsai, Jamplay, Online Content, Evergreen Content Publisher, Marketing, Stock, หุ้น, การตลาด, เศรษฐกิจ, investment, การลงทุน, Milestone - เกี่ยวกับเรา, Jampay (แจมเพย์) เราเป็นเว็บไซต์ Evergreen Content Publisher นำสนอบทความ หุ้น ตลาดหุ้น การลงทุน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

JAMPAY อ่านว่า “แจมเพย์”
โทนสีส้ม หมายถึง มิตรภาพ x ความสนุกสนาน x การผจญภัย

สัญลักษณ์รูปภาพ (Symbol)  “นาฬิกาทราย” ..

หากต้องการให้มันทำงาน ก็เพียงแค่พลิกมัน ไม่ต้องใช้ถ่าน สามารถใช้ได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดไป สื่อความหมายของการมีคุณค่าได้เป็นระยะเวลานาน เน้นสร้างคุณค่าของเนื้อหาสาระที่นำเสนอ ลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาผลัดกันได้รับ สามารถมองได้หลากหลายมุมมอง ปรับตัวได้ง่าย

สัญลักษณ์ตัวเลข  78  “เจ็ดแปด” พ้องเสียง “แจมเพย์”

วิสัยทัศน์ (Vision) ของ แจมเพย์ (Jampay)

เราตั้งเป้าจะเป็นผู้นำในการส่งมอบ Evergreen Content ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านของประเทศไทย

We have the milestone to be the leader of Evergreen Content Publisher Deliver to our clients in Thailand.


เป้าหมาย (Goals)
ตั้งเป้าเป็น Premium Publisher ของประเทศไทย
We have the goal to be the Premium Publisher in Thailand.

……..

.. Low-Cost Education ช่องทางศึกษาหาความรู้ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ .. “

“แจมเพย์” ถือว่าเป็น “สตาร์ทอัพ” เพราะ แจมเพย์อาศัยจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยการทำเนื้อหาที่มีประโยชน์เพียงครั้งเดียว ทำให้การทำบทความอย่างเข้าใจผู้อ่านเพียงครั้งเดียว แต่ ตัวบทความมีประโยชน์กับผู้คนได้อย่างวงกว้างมากกว่า (Scalable) เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา ผ่านการทำ SEO (Search Engine Optimization) รวมถึง สร้างรายได้แบบซ้ำๆ ไม่จำกัด (Repeatable) ด้วยการทำเพียงครั้งเดียวนั่นเอง รวมถึงถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ด้วยการพัฒนาเนื้อหาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษในอนาคตอันใกล้


พันธกิจ (Mission)

1.ร่วมกันส่งมอบ Evergreen Content ที่มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน | Join us  (Jam Session) to deliver Evergreen Contents to our clients.
2. สร้างสรรค์ Evergreen  Content ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม | Pay for the Social Returns with Beneficial Online Contents


คุณค่าองค์กร (Core Value,  Milestone)

“ร่วมกัน x สร้างสรรค์”, ” JAM Session x PAY for social”
In Thai, “Jam” means as  ” Join”, “Jam Session”


เนื้อหาของ Jampay

เราเป็นเว็บไซต์ Evergreen Content Publisher นำสนอบทความ หุ้น (Stocks) ตลาดหุ้น (Stock Market) การลงทุน (Investment) เศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐกิจ (Economy) ธุรกิจ (Business) การตลาด (Marketing) ดิจิทัล (Digital Marketing) พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer and Consumer Behavior)

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เนื้อหา

1.) USER เนื้อหาทั่วไป สำหรับผู้อ่านทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น Member ของเว็บไซต์
2.) MEMBER  USER เนื้อหาเจาะลึกที่ผู้เขียนเห็นว่า Exclusive สำหรับผู้ที่สมัครเป็น Member ของเว็บไซต์ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) / ณ ตอนนี้  ทางเรายังเปิดให้บริการเนื้อหา สำหรับผู้อ่านทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงมากที่สุด

ลักษณะการอ่าน

1.) การอ่านบทความแบบมีโฆษณา กล่าวคือ โฆษณาคั่นระหว่างเนื้อหา

2.) การอ่านบทความแบบไม่มีโฆษณา กล่าวคือ โฆษณาคั่นระหว่างเนื้อหา และมี ผู้ใหญ่ใจดีลงสนับสนุนบทความนั้น ให้ผู้อ่านได้อ่านแบบไม่มีโฆษณาคั่น

ตัวอย่างเนื้อหา

ติดต่อ/สนับสนุนเรา

jampaythailand@hotmail.com

 

 

 

Facebook  | YouTube  |  Instagram 

 

Team