พัดลม vs เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน กับ โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Factory) ผลิตยาสีฟัน | วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Dianogsis) เกี่ยวข้องอย่างไร แนวคิดธุรกิจ เรื่อง การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders Management) และ การบริหารธุรกิจ (Business Management) กรณีศึกษา (Case Study) ความรู้ของ ผู้ประกอบการ ธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในโรงงาน ระบบมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP, Halal ในการผลิต สินค้า หรือ อาหาร ภายในโรงงาน เป็นต้น

พัดลม vs เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน กับ โรงงานผลิตยาสีฟัน | วิเคราะห์ธุรกิจ

BusinessDiagnosis, พัดลม, พัดลม vs เครื่องชั่ง, โรงงาน, ยาสีฟัน, โรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งน้ำหนัก สายพาน, salesforce, crm, customer relationship management BusinessDiagnosis, พัดลม, พัดลม vs เครื่องชั่ง, โรงงาน, ยาสีฟัน, โรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งน้ำหนัก สายพาน, salesforce, crm, customer relationship management

จากบทความ ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จากแฟนเพจใน Facebook แห่งหนึ่ง .. ที่ว่า “ปัญหา 250 ล้านบาท ถูกแก้ได้ด้วยปัญหา 250 บาท”

ซึ่งเป็นกล่าวถึง ปัญหาระหว่าง พนักงาน และ ผู้นำขององค์กร หรือ ซีอีโอ (CEO) ในเรื่องการใช้ พัดลม กับ เครื่องชั่งน้ำหนัก มาไว้ในโรงงานผลิตสินค้า คือ ยาสีฟัน

แจมเพย์ มีความสงสัยในบทความนี้ว่า จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ในชีวิตจริง .. วันนี้ Jampay (แจมเพย์) จะมาลองวิเคราะห์บทความนี้ ด้วยบทบาทสมมติ (Role-Play) ที่อาจเกิดขึ้นจริงๆ

รวมถึง วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Diagnosis) และมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders) เพื่อให้ทุกท่านอ่านกัน ..Stakeholders คือ อะไร

Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร บริษัท หรือ ธุรกิจ ของเราทั้งหมด ตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รัฐบาล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าของบริษัท เป็นต้น

ดังนั้น ไม่ว่าเราจำดำเนินธุรกิจอะไร เราจำเป็นต้องคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งหมดด้วย ว่าการกระทำของเรา กระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหน อย่างไรบ้าง มีการวางนโยบายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders Management)

1.พนักงาน (Staffs, Workers, Officers) ของ โรงงานผลิตยาสีฟัน

พนักงานฝ่ายผลิต: .. บอสเขาจะต้องการใช้ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน ราคาสูงขนาดนั้นไปทำไมกันนะ  ในเมื่อสามารถใช้ พัดลม ราคา 250 บาท ก็สามารถเป่ากล่องยาสีฟันเปล่าออกจากไลน์การผลิตได้ จะซื้อเครื่องจักรแพงๆ ที่สามารถเป่าลมแบบนั้นไปทำไมกัน

ทีมวิศวกรประจำโรงงาน: .. สายพานส่งผ่านสินค้าไวมาก ทำให้ไม่สามารถชั่งนำหนักได้ทัน จำเป็นต้องซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาติดตั้งระหว่างสายพานการผลิตสินค้า ที่จะที่สามารถชั่งสินค้าได้ทันกับการเดินสายพานการผลิตสินค้า

2.ผู้บริหารระดับสูง (Top-Level Management) ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager) ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager) ทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officers) ของโรงงานผลิตยาสีฟัน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: .. ใครเอาพัดลมตั้งโต๊ะมาตั้งครับเนี่ย คุณหรอ ทำไมไม่วางตามผังของโรงงานที่กำหนด เดี๋ยวผมก็โดนผู้บริหารตำหนิอีก ว่าทำไมผมปล่อยปะละเลยพื้นที่การทำงานแบบนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานอยู่ไหนครับ

ผู้จัดการโรงงาน: .. คุณรู้ไหมว่า สายพานของเรามันวิ่งไวแค่ไหน แล้วพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดาเป่ามันจะทันกับความเร็วของสายพานได้หรือไม่ แล้วถ้าเป่าไม่ทันกับสายพาน คุณจะทำอย่างไร คุณต้องตั้งพัดลมแบบไหน สายไฟต้องเดินอย่างไร วางผังโรงงานอย่างไร จะวางระบบไฟฟ้าและระบบสายไฟอย่างไร แล้วข้อมูลที่บันทึกว่า สินค้าล็อตไหนเป็นอย่างไร คุณจะทำอย่างไร จากที่เครื่องจักรควรจะได้บันทึกลงไปเป็นฐานข้อมูลเก้บเอาไว้

แล้วคุณเอามาวางแบบนี้ได้อย่างไร มันไม่ปลอดภัยกับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน และ อาจเกิดอุบัติเหตุแก่เพื่อนร่วมงาน ที่อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัตหน้าที่ หรือ สร้างความเสียหายต่อกระบวนการผลิตทั้งหมด

3.ผู้นำสูงสุดขององค์กร หรือ ซีอีโอ (CEO) โรงงาน ผลิตยาสีฟัน กับกรณี พัดลม และเครื่องชั่งน้ำหนัก 

ผู้นำองค์กร: .. เราจะลงทุนเครื่องจักร 250 ล้านบาท แพงไปหรือเปล่านะ เมื่อเทียบกับยอดขาย และ กำไรสุทธิ กำไรสะสมของกิจการ  ระยะเวลาการใช้งาน และค่าเสื่อมราคาเป็นอย่างไร ช่วยลดต้นทุนแฝงด้านใดบ้าง ค่าใช้จ่ายด้านใดบ้างที่สูงเกินไปในตอนนี้ และเราต้องลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลงอย่างไร เพื่อให้กำไรของบริษัทเป็นเท่าไหร่ จะจ่ายโบนัสพนักงงานอย่างไรบ้าง

ทีมวิศวกรบอกว่า สายพานวิ่งได้เร็ว จะต้องหาวิธีจัดการกับการชั่งน้ำหนักในสายพานการผลิตให้ได้ คัดแยกสินค้าไม่ได้ได้มาตรฐานออกจากไลน์การผลิต รวมถึงเก็บข้อมูลการผลิตได้ด้วยในตัวมันเอง

เครื่องจักรนี้ จะช่วยในเพื่อนพนักงานของเราทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นหรือไม่อย่างไร เครื่องจักรนี้สามารถชั่งน้ำหนัก ตรวจสอบน้ำหนัก และ นำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากสายพานการผลิตได้ทันทีหรือไม่ โดยที่พนักงานของเราไม่จำเป็นต้องไปหยิบเพื่อนำออกจากสายพานด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างทำงาน

รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเป็นอย่างไร เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง หมายเลขอ้างอิงรอบการผลิต ได้หรือไม่ หากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวสินค้า และ เราสามารถระบุได้หรือไม่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเรายอมรับได้มากน้อยเพียงใด ปัญหาเกิดมาจากอะไร สมมติว่า คู่ค้าธุรกิจ ต้องการอยากทราบ และถามกับทีมขาย (Sales) ว่า สินค้าที่ผลิตส่งขายกับบริษัทของเขาไม่ผิดพลาด จะมีเอกสารหรือหลักฐานมายืนยันก่อนส่งมอบสินค้าได้

แล้วถ้าเราใช้พัดลมตั้งโต๊ะอย่างที่พนักงานคนนั้นบอก เราจะให้ใครบันทึกข้อมูลให้เรา เราต้องจ้างพนักงานอีกคนมาคอยนั่งมอง นั่งจดบันทึกข้อมูลสินค้าที่มีตำหนิ หรือ ไม่ได้มาตรฐานอีกหรือไม่ เราต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรอื่นเพิ่มอีกหรือไม่

แล้วแบบนี้ ต้นตอของปัญหาจริงๆ เครื่องจักรสำหรับบรรจุสินค้ามีปัญหาหรือไม่ ทำไมจึงพบการบรรจุสินค้าเปล่าลงกล่องลังบรรจุภัณฑ์ ต้องให้ทีมวิศกรประจำโรงงาน ตรวจสอบเครื่องจักรสำหรับบรรจุหรือไม่

แล้วเรื่องความปลอดภัยในโรงงานผลิต มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน GMP, HACCP จะต้องทำอย่างไรต่อไป การวางระบบการทำงานภายในโรงงานจะต้องทำอย่างไร

4.คู่ค้าทางธุรกิจ (B2B Customers) ของโรงงานผลิตยาสีฟัน

คู่ค้าทางธุรกิจ: อะไรกัน! .. นี่โรงงานคุณ ใช้พัดลมตั้งโต๊ะมาตั้งในสายการผลิต เพื่อเป่ากล่องบรรจุภัณฑ์ออกจากไลน์การผลิต (Production Line) หรอ  แล้วแบบนี้บริษัทของเรา จะเชื่อถือคุณภาพสินค้าจากบริษัทของคุณได้อย่างไร

สินค้าล็อต LOT A354-21 ที่ทางเราสั่งไป ได้มาตรฐานหรือไม่ มีใบรับรองข้อมูลที่สำคัญในการผลิตสินค้า (Specification Sheet) เช่น ช่วงน้ำหนักมาตรฐานควรเป็นเท่าไหร่ การบรรจุลงกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้สินค้าครบถ้วนตามจำนวน ไม่มีกล่องยาสีฟันเปล่าปะปนมาในล็อตนี้  มีใบ COA (Certificate of Analysis)  หรือไม่

5.ผู้บริโภค (Consumers) ของแบรนด์

ระหว่าง บริษัท หรือ แบรนด์ (Brand) มีเหตุการณ์ที่ต้องนำเสนอสินค้าต่อสาธารณะ ..

กรณีที่ 1. .. “โรงงานของเรา ใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วสูง  มีเลเซอร์ตรวจจับสินค้าภายใน แม้ว่าสินค้าจะวิ่งผ่านสายพานที่มีความเร็วสูง หากว่าไม่มีสินค้า หรือ น้ำหนักของสินค้าไม่ถึงตามเกณฑ์ เครื่องจะเป่าลมและดีดสินค้าออกจากสายพานการผลิตไปอัตโนมัติ จากนั้น ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังไว้ได้ ว่า เกิดขึ้นที่ล็อตใดบ้าง อัตราการเกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของเราที่ส่งถึงมือผู้บริโภค มีการผลิตที่ถูกต้อง มีมาตรฐานรับรอง สามารถตรวจสอบได้

กรณีที่ 2 .. “อ๋อ โรงงานของเราใช้พัดลมตั้งโต๊ะเป่าเอาครับ”

ผู้อ่านคิดว่าแบบไหนจะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างยอดขาย ยอดการซื้อซ้ำได้มากกว่ากัน

6.ผู้ตรวจสอบภายใน และ ภายนอก (Auditors) ตัวแทนจากหน่วยงาน บริษัทของคู่ค้าธุรกิจ หรือ มาตราฐานต่างๆ ของโรงงานผลิตยาสีฟัน

ตามความเป็นจริง รายละเอียดในแต่ละมาตรฐานของโรงงานและ แต่ละ อุตสาหกรรม (Industry) จะค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะ ดังนั้น แจมเพย์ ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างง่ายๆ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน

6.1 มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

  • ระบบเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อาทิ เอกสารระบุลักษณะจำเพาะสินค้า วันที่ผลิต หมายเลขอ้างอิงรอบการผลิต เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น
  • การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ กล่าวคือ การรักษาซึ่งระดับมาตรฐานในสินค้าที่ผลิตส่งมอบให้กับลูกค้า
  • อื่นๆ

6.2 ความปลอดภัยในโรงงาน

  • ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายภายในพื้นที่และสภาพแวดล้อมการทำงาน การเดินสายไฟพัดลมตั้งโต๊ะ หรือ ตำแหน่งที่วางพัดลมที่จะใช้เป่า เหมาะสมหรือไม่
  • อื่นๆ 

6.3 มาตรฐาน GMP,  HACCP,  Halal, Thailand Trust Mark และ มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ในความเป็นจริง ทั้งหมดที่กล่าวมาในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โรงงานอุตสหากรรม (Industrial Factory) มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก

โดยแต่ละบริษัท แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดตั้งฝ่ายบริหาร หรือ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานนี้ขึ้นมา เพื่อคอยกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

แจมเพย์ จึงยกตัวอย่างข้อกำหนดบางส่วน มาเพื่ออธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่กำลังจะขยายกิจการ หรือ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง


โดยสรุป: วิเคราะห์ธุรกิจ กรณี พัดลม vs เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน กับ โรงงานผลิตยาสีฟัน 

คำว่า “โซลูชัน” (Solution) หรือ วิธีการ หรือ ตัวช่วยแก้ปัญหาให้การทำงานง่ายขึ้น กับ “มักง่าย” เพื่อจบปัญหาของงานแบบลวกๆ มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ การทำธุรกิจ เปิดกิจการ อย่ามักง่าย เอาอะไรก็ได้มาผลิต เอาอะไรก็ได้ไปให้ลูกค้าของท่าน

หากต้องการเป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มจากวิธีคิด เริ่มจากการสร้างมาตรฐานที่ดีตั้งแต่ กระบวนการผลิต มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานสินค้า

และ หากต้องการไปถึงดวงดาว ควรสร้างรากฐานให้แข็งแรง วางเครื่องยนต์ให้พร้อม  เมื่อถูกแรงกดอากาศ กดดันตอนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ยานที่นำพาเราขึ้นไปจะได้ไม่ระเบิดกลางอากาศ

บทความดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาด และผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างง่ายดาย แต่ ต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายด้านที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพราะ เป็นการแก้ปัญหาให้จบไปหนึ่งปัญหา แต่ อาจเกิดปัญหาตามมาอีกหลายปัญหา ยก

ตัวอย่างเช่น ปัญหาจบที่ฝ่ายผลิต ไม่จำเป็นต้องมาหยุดเครื่อง แต่ปัญหาไปกระทบ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ไม่สามารถมีข้อมูลบันทึก ที่จะถูกบันทึกผ่านเครื่องจักร หรือ มีเอกสารยืนยันกับคู่ค้าธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ เป็นต้น ส่งผลกระทบ ไปสู่ คู่ค้าทางธุรกิจ และ ผู้บริโภค หรือ ลูกค้าคนสุดท้ายของธุรกิจ

การซื้อเครื่องจักร คือ การลงทุน ต้องมีการคำนึงถึงค่าเสื่อม อายุการใช้งาน ความคุ้มทุนของเครื่องจักร หรือ ช่วยแก้ปัญหาใดให้กับบริษัทได้บ้างหากว่า ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น  แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง แต่สามารถลดต้นทุนแฝงอื่นๆ ลงได้ ทำให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

การทำมาตรฐานต่างๆ (Standards) ภายในโรงงานผลิตสินค้า เป็นตัวช่วยในการบ่งบอกกับผู้บริโภค หรือ ลูกค้าของท่านว่า สินค้า ที่ผลิตจากบริษัทของท่าน มีความปลอดภัยในการผลิต มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการซื้อหรือบริโภคสินค้านั้นๆ

และการเป็น ผู้นำองค์กรที่ดี จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย มองในภาพรวมทั้งหมด จากฝ่ายต่างๆ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งหมด (Stakeholders) ว่าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จากการตัดสินใจกระทบอะไรบางอย่าง

อ้างอิง:
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
ความปลอดภัยในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม