Digital Marketing สำคัญกับ ธุรกิจ อย่างไรในยุคปัจจุบัน.. Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิตอล ..หากคุณยังไม่เข้าใจในความสำคัญของมัน วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกัน ว่าแท้จริงๆการทำตลาดรูปแบบใหม่มีคุณค่าอย่างมาก

Digital Marketing สำคัญกับ “ธุรกิจ” อย่างไร

การทำการตลาดดิจิตอล หรื การตลาดดิจิทัล หรือ “Digital Marketing” อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นัก หากย้อนกลับไปประมาณ 5-7 ปีที่แล้ว .. แต่ หลายๆท่าน คงเคยได้ยินใครๆก็เอาแต่พูดว่า “การตลาดออนไลน์” (Online Marketing)

ว่าให้ทุกท่าน หันมาทำออนไลน์ เอาสินค้ามาโพสต์ลงบนออนไลน์ หรือ ทำการขายบนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม หลายๆคนก็ยังฟังผ่านๆ หรือ อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าจริงๆ แล้ว มันคืออะไร มันสำคัญอย่างไรบ้าง และมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในส่วนงานนี้  .. เราไปเริ่มทำความเข้าใจกันเลยการตลาดดิจิตอล คือ อะไร?

หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจว่าการทำ “การตลาดดิจิตอล”  เป็น การโพสต์เนื้อหาต่างๆ (Contents) บนเฟชบุ๊ค (Facebook), ยูทูป (Youtube) เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นการทำ “การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์” (Social Media Marketing) อันเป็นส่วนหนึ่งของ “การตลาดดิจิตอล” เท่านั้น ..

ซึ่งหากจะให้ #แจมเพย์ อธิบายอย่างง่ายให้ทุกท่านเห็นภาพได้ง่ายที่สุด คือ ในความเป็นจริง

“การตลาดดิจิตอล .. เป็นการผสมผสาน องค์ความรู้ (Knowledge) หลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งข้อมูล(Database) สถิติ (Statistics) การออกแบบ (Design) เศรษฐศาสตร์ (Economics) การวางกลยุทธ์ (Strategy) จิตวิทยา (phycology) และอีกศาสตร์หลายๆแขนง จนเรียกว่า ทีมงานด้านดิจิตอล (Digital Team) เพื่อให้บรรลุ “วัตถุประสงค์ด้านการตลาดดิจิตอล” นั่นเอง

และเพื่อให้เห็นภาพ .. เมื่อไม่ถึง 3 ปี ที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นบริษัทใหญ่ๆ มีการเพิ่มตำแหน่ง CDO เข้ามาเพื่อ ผลักดันศักยภาพขององค์กรในด้านดิจิตอล .. แต่มันคืออะไร? แล้วสำคัญอย่างไร?


แล้ว CDO คือตำแหน่งอะไร ในโครงสร้างการบริหาร Digital กันนะ?

CDO ย่อมากจาก “Chief Digital Officer” หรือ “ประธานเจ้าหน้าที่ดิจิตอล”  ซึ่งหลายๆคนคงจะเคยได้ยินตำแหน่ง CEO กันมาบ้างแล้ว CEO ก็ย่อมาจาก Chief Executive Officer หรือ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหาร รวมตัดสินใจภายในองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานและบรรจุวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามแบบอเมริกัน

ซึ่งหากจะพูดให้เข้าใจอย่างง่ายขึ้นไปอีก “ซีดีโอ” (CDO) ก็มีระดับความสำคัญที่เทียบเท่า “ซีอีโอ” (CEO) แตกต่างเพียงแค่ “ซีดีโอ” จะบริหารจัดการในส่วนเฉพาะ หรือ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ที่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาดดิจิตอล เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ คอนเท็นต์ครีเอเตอร์ (Content Creators) เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการโฆษณา เป็นต้น


แล้วทำไมถึงสำคัญกับขนาดนั่นหล่ะ?

หากจะพูดถึง “ความรู้ความสามารถ” ของผู้ที่จะสามารถดำรงตำแหน่ง ซีอีโอ (CEO) หรือ “ผู้นำสูงสุดขององค์กร” พึงมี .. หลัก ๆ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) ความรู้ในเรื่องการเงิน (Finance) ความรู้ในเรื่องบัญชี (Accounting) สภาวะความเป็นผู้นำ (Leaderships) หลักธรรมภิบาลในการบริหาร (Corporate Governance) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) เป็นต้น เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่ดี

ในทางเดียวกัน ..ผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง “ซีดีโอ” (CDO) หรือ “ผู้นำองค์กรด้านดิจิตอล” พึงมี หลัก ๆ คงหนีไม่พ้น ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยมาสู่ยุค “ดิจิตอล”  ความสำคัญของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Consumer Experience) ในรูปแบบดิจิตอล และมองเห็นโอกาสในการเติบโต (Opportunities) ในด้านดิจิตอลของธุรกิจ

ซึ่งจะยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก กับองค์กรที่ต้องการจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว และต้องการที่จะ “ตอบสนองลูกค้า” ของตนให้มากที่สุด
แต่ ผู้ที่จะมีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆ มองศักยภาพทางธุรกิจในด้านดิจิตอล นั่นหาได้ยาก และเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรใหญ่ๆ หรือองค์กรที่ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างมาก โดยจุดมุ่งหมายการดำเนินการที่สำคัญ อาจจะกล่าวได้ ดังนี้

  1. เพื่อจะวางแผนการดำเนินการอย่างไรในแง่ขององค์รวม
  2. เพื่อรับมือการถูกความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับธุรกิจ (Disruption) อันเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีและพฤติกรรม (Behaviors) ที่เปลี่ยนไปของผู้คน
  3. เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถอยู่ ร่วมกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงได้ หรือ แม้กระทั้งมองหาโอกาสในการผลักดันธุรกิจเดิมให้เติบโต
  4. ก้าวสู่การบริการเชิงดิจิตอลรูปแบบใหม่ๆ แต่ไม่ทิ้ง คุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) ธุรกิจ (ฺBusinesses) หรือ สินค้าและบริการ (Goods and Servies) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดจนคู่แข่งในตลาด ไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน

เป็นต้น


แล้วทำไมถึงต้องมีตำแหน่ง “ซีดีโอ” (CDO) แยกออกมาด้วยหล่ะ?

หากให้ผู้อ่านลองจินตนาการตาม หากย้อนกลับไป การเปลี่ยนผ่านสู่ “ยุคดิจิตอล” แบบในปัจจุบัน ใช้เวลาไปถึง 15 ปีที่ผ่านมานี้เอง ทั้ง กูเกิล (Google) ยูทูป(YouTube) เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ พึ่งมีมาไม่นานนี้เอง

ในขณะที่บางองค์กร ผู้บริหารระดับสูง (Executive Committees) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีแพลตฟอร์มเหล่านี้ รวมถึงอุตสาหกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นธรรมดา ที่บางครั้ง อาจจะยังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งการจะสร้างความเข้าใจ อาจต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ การส่งบุคคลากรระดับสูงไปทำการอบรมในด้านนี้เพิ่มโดยตรง บางครั้งอาจทำให้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคสมัย  รวมถึงคู่แข่ง การจ้างบุคลากรรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้อยู่แล้ว เข้ามาบริหารแผนกใหม่ หรือ ฝ่ายดิจิตอลนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญและรวดเร็วกว่านั่นเอง

การแยก “ซีอีโอ” CDO ออกมาก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า การตลาดดิจิตอล มีความสำคัญกับองค์กร รวมถึงทำให้อำนาจการตัดสินใจในส่วนนี้อยู่บนความรู้ความสามารถของ “ผู้นำทีม” (Leader) ที่เข้าใจกับลักษณะการดำเนินการต่างๆภายในฝ่านงาน รวมถึงเข้าใจทีมงานของตนได้มากกว่า อีกทั้ง เพื่อให้ทีมดิจิตอลนี้มีความเป็นเอกภาพ มีการตัดสินใจและดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น และสามารถดำเนินการได้เองบนพื้นฐานผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร และสอดคล้องกับแผนนโยบายหลักขององค์กร เป็นต้น


” สุดท้ายนี้ .. ถึงคนจะอยู่ในโลกดิจิตอลมากแค่ไหน

แต่สุดท้ายคนก็ต้องกลับเข้าสู่โลกออฟไลน์บ้าง
การพึ่งกลยุทธ์ด้านดิจิตอลเพียงอย่างเดียว ย่อมเสี่ยงเกินไป
การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการตลาดของธุรกิจของคุณ
ย่อมทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก” – Jampay

อ่านเพิ่มเติม :
การตลาดเจาะกลุ่มคนเหงา ,
ขายของออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ ทำไมยากขึ้นเรื่อยๆ?
SEO และ Organic Search ข้อดี-ข้อเสีย ต่อ ธุรกิจ SMEs

อ้างอิง:
5สุดยอดตำแหน่งงานในยุคดิจิตอลที่หลายองค์กรควานหาตัว
CDO ตำแหน่งที่ทุกวงการต้องการในยุคดิจิทัล
10 ทักษะของคนทำการตลาดดิจิตอลที่ควรมีในตอนนี้