แจมเพย์ (Jampay) เปิดพื้นที่ ให้ธุรกิจต่างๆ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฟรี! ไม่ว่าจะเป็น โปรโมท ธุรกิจ สินค้า แบรนด์ บริษัท ฟรี! กับ แจมเพย์ ใน PR News ข่าวธุรกิจ (Business News) ข่าว แคมเปญการตลาด หรือ คอนเทนต์เนื้อหาสาระ มีเนื้อหามากกว่า 300 คำ

แจมเพย์ (Jampay) เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจต่างๆ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฟรี!

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตลอดจน ธุรกิจ กิจการต่างๆ จนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ และกระทบกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึง การประชาสัมพันธ์ หรือ โปรโมทธุรกิจ

แจมเพย์ (Jampay) เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นพลังเล็กๆ ในการมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ ของประเทศผ่านพ้นไปด้วยดี ดังนั้น แจมเพย์ จึงได้ออกแคมเปญ (Campaign) เปิดพื้นที่เว็บไซต์ในแท็ป PR News ให้กิจการต่างๆ สามารถส่งบทความประชาสัมพันธ์


ภาพรวมเกี่ยวกับ แจมเพย์ (Jampay)

เรา คือ เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหา (Web Content) มุ่งเน้นนำเสนอ เนื้อหาที่มีประโยชน์อยู่เสมอ (Evergreen Content) หรือ “มีประโยชน์ได้เป็นเวลานาน” โดย เน้นการพูดถึง หัวข้อ ธุรกิจ การลงทุน หุ้น ตลาดหุ้น การตลาด เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เป็นหลัก เป็น “ทางเลือกในการเรียนรู้”

ใช้นโยบาย การเข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ (Access-Based) เป็นหลัก ผสมผสาน ด้วยแนวคิด “ทำน้อย ได้มาก” กล่าวคือ การเขียนเนื้อหาบทความเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้จำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

ข้อดี คือ มีจำนวนผู้คนเข้าชม เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์แจมเพย์ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Organic Reach) อยู่ตลอดเวลา และ กำลังเติบโตในทิศทางที่ดี  รวมถึง โฟลว์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เปิดอ่านเนื้อหาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจกับแจมเพย์ มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเว็บไซต์
ชิมช้อปใช้ .. มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร?
อุตสาหกรรมดิจิทัล มีข้อดี-ข้อเสีย ต่อ เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร
ผลกระทบ โควิด19 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
กล้วยตาก : ภูมิปัญญา สู่ อาหารว่างทางเลือกที่ควรมีติดบ้านและสินค้าส่งออก
วางแผนการเงิน สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไร?
การสร้างแบรนด์ ด้วย Content Marketing ทำอย่างไร? มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร?

ตัวอย่างบทความประชาสัมพันธ์
Work From Home Platform | “แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน” สัญชาติไทย
ร้านกาแฟ คาเฟ่ พิษณุโลก ที่รอคุณมาดื่มด่ำ สัมผัสประสบการณ์
ร้านอาหาร พิษณุโลก ที่รอคุณมาลิ้มรส
True VWORK แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน ในกลุ่ม True Virtual World


เงื่อนไข (Conditions) การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ภายในเว็บไซต์ แจมเพย์

1.) ความยาวของเนื้อหา ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ต้องมีความยาวที่มากพอ มากกว่า 300 คำ มีหัวข้อเรื่อง มากกว่า 3 หัวข้อขึ้นไป โดยอาจเป็นการพูดถึงภาพรวมของ บริษัท แบรนด์ ธุรกิจ สินค้า วิธีการใช้สินค้า วิธีการสั่งซื้อ สินค้าแนะนำ สินค้าขายดี สินค้าใหม่ และ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.) เราอาจมีการแก้ไข ปรับปรุง การเรียงลำดับใหม่ เนื้อหาในบทความ ให้เหมาะสมกับนโยบาย SEO เพื่อเป้าหมาย Organic Reach ของเรา แต่ยังคงเนื้อหาหลักที่ท่านต้องการสื่อสารกับผู้อ่านตามเดิม โดย หากบทความของท่านเหมาะสมสำหรับ SEO อยู่แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.) หากเนื้อหาในบทความประชาสัมพันธ์ของท่าน สอดคล้องกับนโยบาย Evergreen Content ของเรา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.) แจมเพย์จะคัดเลือกเนื้อหาบทความจากธุรกิจหรือสินค้า ที่เห็นว่าเหมาะสมในการเผยแพร่ โดยไม่ขัดกับนโยบายของเรา ร่วมถึง เนื้อหาที่ไม่ขัดต่อ ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของเว็บไซต์ของเรา

5.) แจมเพย์ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ หรือ ยกเลิกการเผยแพร่ บทความประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านได้ทุกเมื่อ ตามที่เห็นสมควร

ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (Rate Card)

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  **ตั้งแต่วันนี้ – สถานการณ์ไวรัสโควิด19 (COVID-19) สิ้นสุดลง**
  • หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือ ต้องการลงโฆษณาในส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่อีเมลที่ให้ไว้เช่นกัน

ตัวอย่าง รูปภาพที่เหมาะสม กับเว็บไซต์ แจมเพย์ Jampay 

แจมเพย์, jampay, แจมเพย์ เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฟรี!,

แจมเพย์, jampay, แจมเพย์ เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฟรี!,

1. ขนาดของรูปภาพระหว่างเนื้อหาที่แนะนำ

สัดส่วนรูปภาพ (Image ratio) : 1.91:1 ขนาดรูปภาพที่แนะนำ (Recommended image size) : 1200 x 628 px

สัดส่วนรูปภาพ (Image ratio) : 1:1 ขนาดรูปภาพที่แนะนำ (Recommended image size) : 960 x 960 px

2. รูปภาพ มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 40kB-100kB

หมายเหตุ: เว็บไซต์ของเราแสดงผลรูปภาพแบบ Mobile-Friendly (Responsive Design) และความเหมาะสมปรับไปตามอุปกรณ์

ขั้นตอน การส่งเนื้อหา ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน

1.) หัวเรื่อง Subject โปรดระบุ “ติดต่อลงประชาสัมพันธ์ธุรกิจ”

2.) แนบไฟล์เนื้อหา .word พร้อมแนบรูปภาพ ที่ต้องการใส่ระหว่างเนื้อหา นามสกุลไฟล์รูปภาพ jpeg, png หรือ gif ขนาดเป็นไปตามที่เรากำหนด มาพร้อมกัน

3.) หากต้องการในลิงค์ไปยังเว็บไซต์ หรือ Landing Page ช่องทางอื่นๆ ของท่าน โปรดระบุ หรือ หากท่านมี URL Tracking โปรดระบุ

4.) ส่งอีเมล มาที่ jampaythailand@hotmail.com

5.) โปรดระบุ ข้อมูลผู้ติดต่อ บริษัทหรือหน่วยงาน และ ช่องทางการติดต่อกลับอื่นๆ ในกรณีที่ทางเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหา หรือ ข้อมูลอื่นๆ

 


ช่องทางอื่นๆ การติดตาม JAMPAY

-Facebook: https://www.facebook.com/JampayThailand
-Instagram: https://www.instagram.com/jampay_th/
-Twitter: https://twitter.com/jampaythailand